UDM

O nás

Únia detí a mládeže je občianske združenie , ktoré od 1.1 2011 prebralo činnosť Odboru detí, dorastu a mládeže v Cirkvi bratskej v SR. Združuje približne 60 dobrovoľníkov v práci s deťmi a mládežou a približne 30 neformálnych skupín deti a mládeže na Slovensku.

Poslaním Únie je okrem iného:

 • sieťovanie a vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou a neformálnych skupín detí a mládeže v Cirkvi bratskej v SR prostredníctvom organizovania:
  • regionálnych a celoštátnych vzdelávacích programov pre dobrovoľníkov
  • táborov pre deti, dorast a mládež
  • konferencií pre deti, mládež a dôležitých dospelých a je takisto ich sprostredkovateľom na medzinárodnej úrovni
 • získavanie a výchova dobrovoľníkov z radov mladých ľudí a rodičov detí dobrovoľníkov pre vedenie jednotlivých aktivít pre deti a mládež
 • vydávanie kníh a časopisov, ktoré napomáhajú duchovnému prerodu a zvyšujú vzdelanostnú, kultúrnu, odbornú, a športovú úroveň detí a mládeže a výchovných pracovníkov
 • spolupráca s medzinárodnými, národnými, regionálnymi a miestnymi združeniami a školami i s ostatnými organizáciami detí a mládeže podobného zamerania
 • podporovanie vzniku, rozvoja a prezentácie hudobných mládežníckych skupín, spevokolov, dramatických skupín a iných umeleckých skupín detí a mládeže, ktoré vzniknú pôsobením práce dobrovoľníkov Únie a iné...

Aktivity združenia:

 • Celoslovenské tábory pre deti
 • Celoslovenské tábory pre dorast
 • Mládežnícke konferencie (KMCB)
 • Konferencie pre pracovníkov s deťmi
 • Time4pm – program na vzdelávanie a podporu práce  s mládežou : Konferencie pre pracovníkov s dorastom a mládežou, Kurzy pre pracovníkov s dorastom, semináre, školenia, tematické konferencie...
 • Časopis „Dialóg mladých“ 
 • Lokálne aktivity:
  • letné a zimné tábory pre deti, dorast a mládež
  • anglické konverzačné  tábory
  • Spevokoly 
  • Kapely
  • Detské a mládežnícke kluby

 

Správna rada

Dagmar Danelová koordinátor pre prácu s deťmi (pracovník s deťmi, Bratislava)
Ján Máhrik (pracovník s dorasttom a mládežou Žilina)
Slavomír Krupa tajomník pre mládež/ predseda ÚDM (tajomník mládeže CB)
Ervin Mittlemann kazateľ  CB a mládežnícky evanjelista (Košice-Mozaika)
Ján Verčimák pracovník s  mládežou (Levice)
 

Poradný výbor (rozšírený odbor pre deti a mládež)

Matúš Luptak pracovník s dorastom, Bratislava
Marek Tomašovič pracovník s dorastom /mládežou, Trnava
Ján Prišťák ml. pracovník s deťmi, Levice
Marcelka Beňová pracovník s deťmi, Bardejov
Martin Uhriňák kazateľ CB Bardejov
Miro Kĺč pracovník Michalovce
Samuel Prištiak pracovník s mládežou/Hermanovce nad Topľou
Edita Uličná pracovníčka s dorastom/ Banská Bystrica
Miriam Pacanovská pracovníčka s besiedkou/ Spišská Nová Ves
Marek Činčera pracovník / Vranov nad Toľou
Pavol Jurčo  pracovník s dorastom/ Prešov
David Hrabovský pracovník s dorastom a mládežou/ Žilina
Timo Hollý pracovník s mládežou/Stará Tura
 

Podporte naše aktivity. Ďakujeme

Názov účtu: ÚNIA DETÍ A MLÁDEŽE

IBAN: SK77 7500 0000 0040 1153 1921 

Čislo učtu: 4011531921/7500

 


No events found
ĎALŠIE UDALOSTI


blogger
...

2% pre ÚDM

ŽIADOST 2% pre ÚDM

Podporte prácu s deťmi, dorastom a mládežou.

 

facebook    twitter    youtube